تغییر DNS در سیستم ویندوز 7

 قسمت Network & Sharing Center با کلیک کردن بر روی آیکون شبکه خود منوی باز شده روی Open Network and Sharing Center کلیک نمایید.

DNS1

 

در کنترل پنل می توانید Network & Sharing Center را پیدا کنید.

 

DNS3

در Network & Sharing Center در قسمت چپ روی Change adapter settings کلیک نمایید.

DNS4

 

روی ایکون مربوط به کارت شبکه خود کلیک راست نمایید و روی Properties کلیک کنید.

DNS5

 

در پنجره باز شده  گزینه Internet Protocol Version 4) TCP/IPv4) را انتخاب و روی دکمه Properties کلیک کنید.

DNS6

 

قسمت Use the following DNS server addresses را فعال نمایید و آدرس ها را مطابق شکل تنظیم نمایید.

DNS7

 

مطمئن شوید گزینه Validate settings upon exit تیک خورده باشد و سپس تغییرات را OK کنید.

 

موفق و سربلند باشید